€ntligen tŠvlingsdebut fšr SQ-karten.

 

I sŠsongens elfte timme fick SQ  Racing Šntligen en chans att visa  SQ-karten under tŠvlingsfšrhŒllanden. Kartingutskottet gav dispens fšr deltagande i GKRC Team13:s sista klubbtŠvling, Sšndaxxet i klass Sport 2000. Debuten gav mersmak Šven om finalen blev en besvikelse.

 

BŒde SQ Racing och mŒnga andra undrar: ÓVar stŒr Cheetah-motorn i fšrhŒllande till de andra motorerna i Sport 2000?Ó

 

Nu skall det sŠgas att vi hade bara hunnit kšra in motorn och nŒgra trŠningspass med regninstŠllning pŒ chassiet. Dessutom kšrde vi pŒ dŠck frŒn 2010.

 

FšrutsŠttningarna var dŠrfšr inte de bŠsta men fšrsta trŠningsrundan slutade positivt. 6:e tid av 10 startande. Fšrarna med Rotax-motorer verkade ha ett švertag men dŠrefter var det jŠmnare. Till 2:a trŠningspasset justerade vi chassieinstŠllningarna och vips kapade vi 1,5 sek pŒ varvtiden. De flesta konkurrenterna fšrbŠttrade ocksŒ sina tider men avstŒndet till toppen krympte.

 

Nu var det dags fšr race. Tredje startposition blev till en 5:e i mŒl i fšrsta fšrsšksheat. Ringrosten satt i och det var en utpumpad fšrare som kom i mŒl. Andra fšrsšket bšrjade med en rejŠl attack pŒ bakbŒgen i fšrsta hŒrnŒlen, vilket nŒgra varv senare slutade i teknisk flagg dŒ bakbŒgen slŠpade efter karten. Aj, aj, aj. Dessutom behšvde bromsen luftas dŒ den tog lŒngt fram ibland.

 

I finalen hade vi tvŒ Rotax i fšrsta ledet, dŠrefter tvŒ Komet och i 3:e startled Pelle Heijel pŒ SQ och ytterligare en Komet-fšrare. Finalen blev ett antiklimax dŒ redan pŒ andra varvet SQ:s team-driver fick bryta med bromsproblem. VŒr luftning av bromssystemet misslyckades totalt.

 

Men summa summarum, SQ-karten platsar mycket vŠl i Sport 2000. Inte vŠrst, inte sŠmst utan nŒgonstans i mitten. Mot Rotax-motorerna fanns den hŠr dagen inte mycket att gšra. De Šr i en klass fšr sig sjŠlva!!!!!!

 

Man kan frŒga sig varfšr Rotax-motorn som inte klarar reglerna fšr Sport 2000 tillŒts tŠvla i klassen men motorer som uppfyller alla tekniska bestŠmmelser inte tillŒts tŠvla i klassen.

 

Per Heijel, startnr 50 med sin SQ-kart omgiven av Rotax- och Komet-fšrare.